Preventie – Tandarts Arnoldent – Someren

Preventie

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren of ragen en regelmatige controle van uw gebit door onze tandarts en het team. Wij sturen u bericht als het weer tijd is voor de periodieke controle. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u veel praktische informatie over preventie.

Het kan soms zijn dat wij u in onze praktijk op het gebied van preventie niet voldoende vaak van dienst kunnen zijn, het is dan mogelijk dat wij u verwijzen naar een mondhygiënist (m/v). Wij verwijzen door naar Lilian Schouten in Helmond / Deurne. Voor meer informatie: www.lilian-schouten.nl.

MONDZORG IN VERPLEEGHUIZEN

Ook bij mondzorg die door ons geleverd wordt in verpleeghuizen schenken we veel aandacht aan preventie. Een schone mond is belangrijker dan u denkt ! Veel mensen staan er niet bij stil hoe belangrijk een schone en frisse mond is voor onze gezondheid en levensgeluk. Op de eerste plaats is een schone en frisse mond belangrijk om goed te kunnen eten, praten en lachen, en om dichtbij anderen te kunnen zijn.

Daarnaast vergroot een slechte mondgezondheid het risico op longontsteking en op hart- en vaatziekten. Zo blijkt uit onderzoek dat een op de tien verpleeghuisbewoners overlijdt aan een longontsteking die het gevolg is van een bacterie door slechte mondhygiëne. Bij mensen met suikerziekte kan een slechte mondgezondheid de bloedspiegel ontregelen.

Een schone mond is dus van groot belang, zeker bij het ouder worden, ook als men een kunstgebit heeft.

Als u valt onder de Wet Langdurige Zorg ( WLz ), wat doorgaans het geval is bij verpleeghuisbewoners ( PG & SOMATIEK ), zijn aan deze mondzorg voor u GEEN KOSTEN verbonden. Dit geldt ook voor (werkzaamheden aan) gebitsprotheses waarvoor door het Zorgkantoor een machtiging is afgegeven. Wij verzorgen kostenloos voor u de aanvraag van deze machtiging.

Bij de mondzorg in verpleeghuizen stellen wij het op prijs als uw partner of een van uw naasten hierbij aanwezig is. Samen kunnen we dan overleggen wat uw wensen zijn.

 

ARNOLD – JAN PRINSEN, tandarts / tandarts ouderen- en verpleeghuiszorg